Jak przekazać 1% podatku dochodowego dla OPP?

By in
93
Jak przekazać 1% podatku dochodowego dla OPP?

Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik dotyczący przekazywania 1% podatku dochodowego

Jak przekazać 1% podatku dochodowego dla OPP?

 KROK 1 

 Wybierz organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcesz przekazać swój 1% podatku. Organizacja ta musi:

  • posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego, czyli został im przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każda z takich organizacji ma własny numer KRS, który należy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT.

KROK 2

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisz nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Możesz także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje.

KROK 3

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

UWAGA:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie,
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień,
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

Kto może przekazać jeden procent podatku organizacji pożytku publicznego?
  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.