Ludzie

BIURO:

Beata Ciepła

Dyrektor, Koordynator POPŻ

Mail: beata.ciepla@bzkrakow.pl
Tel. 600 – 432 – 471

Justyna Liptak

Koordynator projektów edukacyjnych i społecznych, Działania Towarzyszące POPŻ

Mail: justyna.liptak@bzkrakow.pl
Tel. 668 – 592 – 391

Dominika Łukasik

Koordynator Dystrybucji, Program POPŻ

Mail: dominika.lukasik@bzkrakow.pl
Tel. 730 – 900 – 571

Anna Pietrzyk

Specjalista ds Dystrybucji, Program POPŻ

Mail: anna.pietrzyk@bzkrakow.pl
Tel.  694 – 436 – 435

Dorota Karcz

Koordynator Biura, administracja, księgowość

Mail: dorota.karcz@bzkrakow.pl
Tel. 730 – 900 – 467

Angelika Knop

Specjalista ds. promocji i marketingu

Mail: angelika.knop@bzkrakow.pl
Tel. 692 – 067 – 481

Magdalena Jordan

Specjalista ds. koordynacji darowizn żywności

Mail: magdalena.jordan@bzkrakow.pl
Tel. 793 – 432 – 471

IRENA AFANASJEWA

Specjalista ds. zbiórek żywności i wolontariatu

Mail: zbiorka@bzkrakow.pl
Tel: 796 – 721 – 555

Sylwia Pasternak

Specjalista ds. Komunikacji i Fundraisingu

Mail: sylwia.pasternak@bzkrakow.pl  

Tel: 730 – 900 – 571

MAGAZYN I TRANSPORT

Ryszard trawiński

Kierownik magazynu

Jerzy Jasiówka

Kierowca, magazynier

Jacek sroka

Magazynier