Ludzie

BIURO:

Beata Ciepła

Dyrektor, Koordynator POPŻ

Mail: beata.ciepla@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06)

Justyna Liptak

Koordynator projektów edukacyjnych i społecznych, Działania Towarzyszące POPŻ

Mail: justyna.liptak@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06)

Dominika Łukasik

Koordynator Dystrybucji, Program POPŻ

Mail: dominika.lukasik@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06), 694-436-435

Anna Pietrzyk

Specjalista ds Dystrybucji, Program POPŻ

Mail: anna.pietrzyk@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06), 694-436-435

Dorota Karcz

Koordynator Biura, administracja, księgowość

Mail: dorota.karcz@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06)

Angelika Knop

Specjalista ds. promocji i marketingu

Mail: angelika.knop@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06)

Magdalena Jordan

Specjalista ds. koordynacji darowizn żywności

Mail: magdalena.jordan@bzkrakow.pl
Tel. 12-257-00-05 (06), 793-432-471

IRENA AFANASJEWA

Specjalista ds. zbiórek żywności i wolontariatu

Mail: zbiorka@bzkrakow.pl
Tel: 796-721-555

Sylwia Pasternak

Specjalista ds. Komunikacji i Fundrasingu

Mail: sylwia.pasternak@bzkrakow.pl  

Tel: 12-257-00-05 (06)

MAGAZYN I TRANSPORT

Ryszard trawiński

Kierownik magazynu

Jerzy Jasiówka

Kierowca, magazynier

Jacek sroka

Magazynier